Biuro Zamówień Publicznych PWr

Plan zamówień 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY I USŁUGI NA ROK 2017


1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych

        Pismo przewodnie

2. Dziekani Wydziałów

        Pismo przewodnie

3. Przykładowy Formularz do wypełnienia

Politechnika Wrocławska © 2017