Biuro Zamówień Publicznych PWr

Plan zamówień

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2018

  1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych: Pismo przewodnie
  2. Dziekani Wydziałów: Pismo przewodnie
  3. Przykładowy Formularz do wypełnienia
Politechnika Wrocławska © 2017