Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dialog techniczny

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
19-05-2017 Roboty budowlane w zakresie wyeliminowania przecieków występujących na parkingu wielopoziomowym budynku C18 Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Józefa M. Hoene-Wrońskiego 12
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/2DT/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017