Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dialog techniczny

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
23-03-2017 Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu czynności windykacyjnych w odniesieniu do wierzytelności Zamawiającego z tytułu świadczenia usług edukacyjnych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/1DT/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017