Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawy

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
05-06-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/097/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017