Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawy

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
05-06-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/097/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017