Biuro Zamówień Publicznych PWr

Dostawy

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
04-04-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego w ramach projektu "Minibiałka foldamerowe - struktura i funkcja katalityczna” - Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/041/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017