Biuro Zamówień Publicznych PWr

Powyżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
04-04-2017 Licencje i oprogramowanie zwiększające dostępność audio/wideo na potrzeby usługi OTT w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/040/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
11-05-2017 10:00:00 Więcej informacji
21-03-2017 Dostawa zaworów dla systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/005/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
27-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
21-02-2017 Zakup energii cieplnej do obiektów Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/6/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
18-01-2017 Dostawa systemu dystrybucji kriogenicznej dla eliptycznej sekcji akceleratora liniowego ESS
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_4_2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
18-01-2017 Dostawa systemu dystrybucji kriogenicznej dla stanowiska testowego Lund 2
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_3_2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
03-01-2017 Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_165_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017