Biuro Zamówień Publicznych PWr

Powyżej 209 tys. €

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
06-12-2017 Dostawa wraz z montażem wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych dla jednostek Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/192/2017.
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
16-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
05-12-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 3 ZADANIA (maszyna wytrzymałościowa, urządzenie do pomiaru tarcia, komora klimatyczna)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/188/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
19-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-11-2017 Dostawa aparatury badawczej do Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 3 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/175/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
09-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-11-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 4 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/165/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
09-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
24-10-2017 Wyposażenie laboratorium maszyn górniczych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/172/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
21-12-2017 10:00:00 Więcej informacji
20-10-2017 Dostawa serwera do rozbudowy systemu backupu i składowania danych dla stacji roboczych, serwerów fizycznych i serwerów plików
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/179/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
17-10-2017 Dostawa aparatury do badań taśm przenośnikowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/166/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
14-10-2017 Dostawa mikrosondy elektronowej w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_173_2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
28-09-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium symulatora jazdy w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/163/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
27-09-2017 Wyposażenie laboratorium pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/159/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
13-09-2017 Dostawa modułów kriogenicznej linii bocznikującej dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
11-08-2017 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/123/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-06-2017 Dostawa zaworów dla systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/096/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-04-2017 Licencje i oprogramowanie zwiększające dostępność audio/wideo na potrzeby usługi OTT w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/040/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
21-02-2017 Zakup energii cieplnej do obiektów Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/6/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017