Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 209 tys. €

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
05-12-2017 Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania Oracle dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/209/2017.
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
17-11-2017 Usługa świadczenia konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych o obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/-182/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
02-11-2017 Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/183/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
31-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn.” Projekt remontu ciągów komunikacyjnych i toalet w budynku D-1 PWr” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania ww. robót budowlanych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/184/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
12-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem wnętrz oraz wymianą instalacji budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu"
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/180/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017