Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
12-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem wnętrz oraz wymianą instalacji budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu"
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/180/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
20-10-2017 10:00:00 Więcej informacji
08-08-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/125/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
19-07-2017 Usługa świadczenia konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych o obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/102/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
19-07-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/117/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
27-06-2017 Usługa asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/103/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
26-05-2017 Świadczenie usług transportowych autokarem na potrzeby Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_088_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-05-2017 Przewóz autokarem uczestników wyprawy trekkingowej w góry Rumunii w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_63_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
22-05-2017 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy książek, czasopism oraz broszur na potrzeby Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/082/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
24-02-2017 Świadczenie usług transportowych na potrzeby szkoleń oraz spotkań członków Kół Współpracy Zorientowanych na Przemysł, prowadzonych w ramach Projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu O
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_21_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
03-11-2016 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_139_2016
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017