Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
11-04-2017 SUKCESYWNA DOSTAWA GARMAŻERKI DO KLUBU PROFESORSKIEGO I CAFETERII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/048/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
10-04-2017 DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKAMI NA JUWENALIA DLA WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_47_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-04-2017 Dostawa systemu mikrorobiotycznego do badania właściwości mechanicznych komórek dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/042/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
31-03-2017 Dostawa oprogramowania bazodanowego do przechowywania formatu RDF na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/039/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
31-03-2017 Dostawa oprogramowania do transkrypcji z wykorzystaniem automatycznego rozpoznawania mowy na potrzeby projektu „Aktywa Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/038/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
31-03-2017 Rozbudowa przestrzeni dyskowej na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/037/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
28-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
29-03-2017 DOSTAWA KOSZULEK NA CZWARTĄ EDYCJĘ KONFERENCJI MATEMATYCZNEJ „OMATKO!” DLA NZS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_34_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-03-2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/035/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
28-03-2017 Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Działu Domów Studenckich PWr
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/030/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
24-03-2017 DOSTAWA KOSZULEK NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA WAMPIRIADA NZS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_33_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
16-03-2017 Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/028/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
10-03-2017 Dostawa materiałó promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/29/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
01-03-2017 Dostawa materiałów optomechaniczych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/027/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-02-2017 System kontroli dostępu do Strefy Otwartej Nauki w budynku D-21.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/25/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
10-02-2017 Dostawa odzieży reprezentacyjnej i służbowej dla Politechniki Wrocławskiej – 2 zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/14/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
02-02-2017 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/9/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
27-01-2017 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_12_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
25-01-2017 Dostawę licencji dostępowych i opieki serwisowej do systemu monitorowania dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/008/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
17-01-2017 Dostawa artykułów elektrycznych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/1/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
12-12-2016 Skład, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/161/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017