Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 5 225 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
21-08-2017 Remont instalacji niskoprądowych Domu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej T-16 przy ul. Wittiga 4 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_133_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
05-09-2017 10:00:00 Więcej informacji
14-08-2017 Przebudowa budynku E-1 PWr dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/131/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
29-08-2017 10:00:00 Więcej informacji
04-08-2017 Przebudowa pomieszczeń nr 016 i 017 na cele laboratorium mikroskopii w budynku D1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/129/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
03-08-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_128_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
27-07-2017 Rozbiórka obiektów Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanych przy ul. Kowalskiej 127we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_122_2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
13-07-2017 Przebudowa pomieszczeń nr 016 i 017 na cele laboratorium mikroskopii w budynku D1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/118/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
30-06-2017 Przebudowa zespołu pomieszczeń laboratorium Chemii Fizycznej i Sali wykładowej nr 216 wraz z częścią instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/114/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
30-06-2017 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w bud.C-2 PWr przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/111/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
26-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_110_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
20-06-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu laboratorium chemicznego nr 305a w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/107/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
19-06-2017 Remont budynku Domu Studenta Politechniki Wrocławskiej w Legnicy przy ul. Jordana 12.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/104/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-06-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/099/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_090_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
25-05-2017 Remont instalacji niskoprądowych Domu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej T-15 przy ul. Wittiga 6 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_043_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
24-05-2017 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w bud.C-2 PWr przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/083/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
22-05-2017 Remont budynku Domu Studenta Politechniki Wrocławskiej w Legnicy przy ul. Jordana 12
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/061/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
15-05-2017 Wykonanie stanowisk badawczych laboratorium hydrauliki Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/071/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-05-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/059/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
25-04-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu laboratorium chemicznego nr 305a w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/046/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
29-03-2017 Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/036/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017