Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 5 225 tys. €

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
13-12-2017 Remont posadzki betonowej parkingu wielopoziomowego wraz z wykonaniem właściwych warstw i odwodnienia na poziomie +6 i +7 w budynku C-18 zlokalizowanym przy ul. J.Hoene-Wrońskiego we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/208/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
10-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
24-10-2017 Remont i przebudowa portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej w bud. F2-A Wydziału Techniczno-Informatycznego Politechniki Wrocławskiej przy Pl. Piastowskim 27 w Jeleniej Górze - Zadanie 1
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/185/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
12-10-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/156/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
03-10-2017 Przebudowa budynku E-1 PWr dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/174/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
26-09-2017 Remont pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 220 w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/168/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
15-09-2017 Przebudowa części terenu Kampusu Prusa Wydziału Architektury PWr w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_161_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
08-09-2017 Remont Domu Studenckiego T-17 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 27 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/141/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-09-2017 Wymiana central wentylacyjnych NW5 i NW1.1 w budynku D-20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/149/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
24-08-2017 Przebudowa części terenu Kampusu Prusa Wydziału Architektury PWr w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/134/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017