Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 5 225 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
26-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_110_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
11-07-2017 10:00:00 Więcej informacji
20-06-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu laboratorium chemicznego nr 305a w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/107/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
06-07-2017 10:00:00 Więcej informacji
19-06-2017 Remont budynku Domu Studenta Politechniki Wrocławskiej w Legnicy przy ul. Jordana 12.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/104/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
04-07-2017 10:30:00 Więcej informacji
13-06-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/099/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
28-06-2017 10:00:00 Więcej informacji
07-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_090_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
25-05-2017 Remont instalacji niskoprądowych Domu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej T-15 przy ul. Wittiga 6 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_043_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
25-05-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/086/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
24-05-2017 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w bud.C-2 PWr przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/083/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
22-05-2017 Remont budynku Domu Studenta Politechniki Wrocławskiej w Legnicy przy ul. Jordana 12
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/061/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
15-05-2017 Wykonanie stanowisk badawczych laboratorium hydrauliki Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/071/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-05-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/059/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
25-04-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu laboratorium chemicznego nr 305a w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/046/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
29-03-2017 Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/036/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
20-03-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu elektroenergetycznego w rozdzielni R9-1 zlokalizowanej w łączniku między budynkami C-4 i C-5 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/032/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
15-03-2017 Przebudowa pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w budynku D-1 PWr przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu, na potrzeby siedziby Wydziału W-7
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/031/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-02-2017 Wykonanie instalacji SAP i instalacji oświetlenia awaryjnego w bud.A-1PWr przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/16/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
21-02-2017 Przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, wewnętrznych instalacji wody na cele przeciwpożarowe, przebudowa instalacji grzewczej i instalacji wodociągowej na korytarzach i klatkach schodowych w bud.A-2 PWr przy ul.Łukasiewicza
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/017/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-01-2017 Wykonanie przebudowy i remontu zespołu pomieszczeń nr 57, 58 i 59 zlokalizowanych na niskim parterze w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_002_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-12-2016 Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych i magazynowych WCSS zlokalizowanych w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/164/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-11-2016 Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku D-3 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/143/2016
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017