Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 750 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
01-06-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA RZECZ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/94/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
18-05-2017 Usługa cateringowa podczas posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/081/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-11-2016 Całodobowa ochrona fizyczna obiektów Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017