Biuro Zamówień Publicznych PWr

Poniżej 750 tys. €

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
21-11-2017 Całodobowa ochrona fizyczna obiektów Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/196/2017.
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
18-09-2017 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Zaawansowane modelowanie w systemie Inventor dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu pn. Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/158/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
18-09-2017 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu pn. Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/157/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
01-06-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA RZECZ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/94/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
18-05-2017 Usługa cateringowa podczas posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/081/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-11-2016 Całodobowa ochrona fizyczna obiektów Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017