Biuro Zamówień Publicznych PWr

Powyżej 5 225 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
23-02-2017 Budowa kompleksu GEO-3EM Energia Ekologia Edukacja zlokalizowanego przy ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/015/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017