Biuro Zamówień Publicznych PWr

Zamówienia do 30 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
02-10-2017 Organizacja konferencji promujących projekt wśród grup docelowych – „AZON - platforma informacyjna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO6/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-06-2017 Wydruk podstawowych materiałów promocyjnych - Dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO3/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-06-2017 Oprogramowanie graficzne pozwalające na modelowanie i animację obiektów 3D w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO5/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-06-2017 Oprogramowanie obliczeniowe z wbudowanymi bibliotekami własności termodynamicznych oraz funkcjami pary wodnej i powietrza wilgotnego w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO4/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-05-2017 Stanowisko do oceny jakości udostępnianego materiału wideo wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO2/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
31-03-2017 Stanowisko do oceny jakości udostępnianego materiału wideo wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO1/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
Politechnika Wrocławska © 2017